Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK

Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban „ÁSZF”) tartalmazzák a Élet-Fordítók e.v. (székhely: 1021 Budapest, Széher út 53.), adószám: 70797004-1-41) által üzemeltetett csaladimeditacio.hu weboldal aloldalai használatára vonatkozó általános szolgáltatási és szerződési feltételeket. Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen ÁSZF vonatkozik a weboldalon a Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általuk teljesített szolgáltatásokra.

A Szolgáltató tárhelyszolgáltatójának adatai:
Név: Websupport Magyarország Kft.
Cím: 1119 Budapest, Fehérvári út 97-99.
E-mail cím: info@mhosting.hu

A szerződés a felek között akkor jön létre, amikor egy Látogató a Szolgáltató bármely szolgáltatására feliratkozik, jelentkezik, vagy megrendeli valamely termékét. Ezen szerződés attól a pillanattól kezdve érvényes a felekre, hogy a Látogató a weboldalon adatait kitölti és elküldi jelentkezését, – ezzel a látogató Megrendelővé válik (továbbiakban „Jelentkező”, „Megrendelő”, „Ügyfél” vagy “Felhasználó”) – amelyre a távollévők között Megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A megrendelő a jelentkezés elküldésével tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Ezen feltételek az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény 5. §. (1) bekezdése szerinti általános szerződési feltételeknek minősülnek, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelő tájékoztatást, szabályozást tartalmaznak. 

A jelen Általános Szerződési Feltételek bizonyos rendelkezései kizárólag a Látógatóként eljáró Résztvevőkre vonatkoznak.
A Látogató, ha a Szolgáltató szolgáltatásait igénybe kívánja venni, köteles elfogadni a jelen Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit, amit a weboldalon lévő űrlapon található jelölő négyzet kiválasztásával, vagy elektronikus levélben történő visszaigazolással tehet meg. Az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseinek elfogadása esetén a jelen Általános Szerződési Feltételek szerinti szerződés jön létre a Látogató és a Szolgáltató között. Amennyiben a Szolgáltató a részvételi díj átutalását megelőzően, szabályszerűen közzéteszi, vagy elküldi a Látogató megrendelő részére a jelen Általános Szerződési Feltételek elnevezésű dokumentumot, de a Látogató az Általános Szerződési Feltételek elfogadásával kapcsolatban nem küld visszajelzést a Szolgáltató részére, azonban a részvételi díj összegét átutalja a Szolgáltató bankszámlájára, úgy kell tekinteni, hogy a Látogató az Általános Szerződési Feltételek rendelkezéseit elfogadta.

Alaposan olvassa el a feltételeket! Kérjük, hogy csak akkor vegye igénybe szolgáltatásainkat, amennyiben ezen ÁSZF minden pontjával egyetért, és kötelező érvényűnek tekinti magára nézve. A szerződéskötés nyelve magyar, a megkötött szerződés nem minősül írásba foglalt szerződésnek. Jelen dokumentum nem kerül iktatásra, kizárólag elektronikus formában kerül megkötésre.

Szolgáltató adatai:
A szolgáltató weboldal megnevezése: csaladimeditacio.hu

A szolgáltató neve: Élet-Fordítók e.v.

A szolgáltató székhelye: 1021 SZÉHER ÚT 53.
Adószám: 70797004-1-41
Adóazonosító: 8308164013
Nyilvántartási szám: 41851080
KSH szám: 70797004900323101
Bankszámlaszám: MHB 10300002-10635012-49010017
Nyilvántartásban bejegyző hatóság neve: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
A szerződés nyelve: magyar

I. ALAPVETŐ RENDELKEZÉSEK

1.1. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekre, valamint jelen Szabályzat értelmezésére a magyar jog az irányadó, különös tekintettel a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény ide vonatkozó rendelkezései. A vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadók.
1.2. Ezen Általános Szerződési Feltételeket hatálya 2023.december 5-től visszavonásig, vagy újabb módosításig érvényes.
1.3. Rendelkezésre állás: Az oldalainkon megvásárolt termékek és információk a vételár megfizetése ellenében a Vásárló rendelkezésére állnak, amelyeket a Vásárló kizárólag saját céljára vagy az adott ajándékozott használhatja fel. Azok bármilyen formában történő rögzítése, sokszorosítása és terjesztése a tulajdonosok (Élet-Fordítók e.v., Herczegh Tímea e.v., Forgács Eszter e.v.) írásbeli engedélye nélkül szigorúan tilos.
1.4. A weboldalon megjelenített árak a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyek a honlapon a termékek mellett találhatóak. Az oldalon feltüntetett árak az ÁFÁ-t tartalmazzák.
1.5. A weboldalon a Szolgáltató részletesen feltünteti a termék nevét, leírását. Az adatvédelmi tájékoztatónk elérhető és letölthető weboldalainkon.

II. SZOLGÁLTATÁSOK, AZOK IGÉNYBEVÉTELE, MEGRENDELÉSEK, ÁRAK, DÍJFIZETÉS

II.a) Szolgáltatások köre, kiválasztása, megrendelése

2.1 A weboldal aloldalán (csaladimeditacio.hu/videokurzusok) és az innen elérhető szolgáltatások köre online videókurzusokat tartalmaz. Minden szolgáltatásra csak az aloldal megnyitásánál feltüntetett részletek és információk vonatkoznak, ezen információk – a jelen ÁSZF-ben szabályozott pontok kivételével – kurzusokként eltérhetnek egymástól.

2.2 A Honlap célja, hogy a Felhasználó számára elérhetővé tegye a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott meditációs videókurzusokat, valamint az egyéb anyagokon (például a honlapra feltöltött hanganyagok és videók) alapuló érzelem szabályozást és nyugalmi állapot létrehozását elősegítő technikákat (a továbbiakban: „Szolgáltatás”). A Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Szolgáltatás nem minősül egészségügyi szolgáltatásnak. Az egészségügyi állapotra gyakorolt hatással kapcsolatban a Honlapon elérhető tájékoztatások adnak részletes információt. Gyermek- és felnőtt pszichiátriai diagnózissal rendelkező Felhasználók számára az online csoportok valamint a videókurzusok nem biztosítanak terápiás ellátást. Az Szolgáltató által tanított technikák a meditációs készségek elsajátítását, az érzelemszabályozás javítását és alap önismereti kérdések megválaszolását célozzák. A pszichológiai és pszichiáteri gondozást semmiképpen sem helyettesítik. Amennyiben a Felhasználó pszichiátriai diagnózissal rendelkezik, javasoljuk, hogy kurzusaink használatát egyeztesse pszichológusával, pszichiáterével. A Felhasználó a videókurzust csak saját felelősségére használhatja.

2.3 A megrendelhető szolgáltatások tekintetében, a weboldalainkon a videókurzus nevére kattintva előhívhatók a kurzus részletei és a jelentkezési/megrendelési felülete. Itt a Látogató megtalálja az eseménytípus ismertetőjét, az aktuálisan meghirdetett időpontokat, helyszíneket és árakat, esetenként akciós árakat. Az oldalon található jelentkezési felület kitöltésével és a „Jelentkezem!” vagy “Megrendelem!” gombra való kattintással jelentkezhet a Látogató az általa kiválasztott videókurzusra. A kötelezően kitöltendő mezők kitöltésének elmulasztása esetén, erre vonatkozó felhívás jelenik meg az adott mező alatt. Az utolsó adatmezőben a Jelentkezőnek lehetősége van kiválasztani és kérni, hogy a jelentkezéssel egy időben feliratkozzon a Szolgáltató hírlevelére. A jelentkezés elküldésével a Jelentkező elfogadja jelen ÁSZF-et és egy visszaigazoló e-mail üzenetet kap az általa megadott e-mail címre a jelentkezésről és a fizetési adatokról. Az ÁSZF elfogadásával egy időben a Jelentkező, vagy Megrendelő hozzájárul ahhoz is, hogy a jövőben a szolgáltató eDM levelekben értesítse a további szolgáltatásairól, termékeiről és egyéb értéket adó tartalmakat küldjünk neki.

II.b) A szolgáltatások díjai, fizetési módok

2.4. Díjak
Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket az oldalunkon a termékek /szolgáltatások mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. A Megrendelőnek a videókurzusok esetében nincs lehetősége részletfizetésre.

2.5. Fizetési módok
Stripe online fizetési szolgáltatással történő előre fizetés.

2.6. Számlázás
A Szolgáltató termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos számlaadási kötelezettségét elektronikus számlával teljesíti, ezt a befizetés beérkezése után a megadott e-mail címre küldi! A számla elektronikusan érvényes, így megfelel az áfa törtvényben és egyéb rendeletben foglalt törvényi előírásoknak.
Az elektronikus számlát befogadó természetes- vagy jogi személynek nincs szüksége semmiféle beruházásra a számla elfogadásához és hitelességének ellenőrzéséhez. Az elektronikus számlákat pdf formátumban bocsájtjuk ki, így azok egyszerűen megjeleníthetők egy erre alkalmas programmal pl. a népszerű és ingyenesen elérhető Adobe Reader szoftver használatával. Az elektronikus számla használata napjainkban egy elfogadott és biztonságos számlázási mód, megfelelő megőrzéséről és tárolásáról a Szolgáltató köteles gondoskodni a kibocsátástól számított 8 évig.
Az Megrendelő nem kötelezhető az elektromos számla elfogadására. Papír alapú számla igényét Megrendelőinek a Szolgáltató csak akkor köteles teljesíteni, ha azt az Megrendelő, írásos formában előre jelzi ezt felé. A számlát ebben az esetben pdf formátumban emailen küldjük.
A szerződés elektronikus úton megkötött szerződésnek minősül, a magyar Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvényben foglaltak irányadóak. A szerződés, amennyiben Fogyasztóval jön létre, a 2011/83/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvet a magyar jogba átültető, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014 (II.26.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik.

II. c) A Szolgáltatás teljesítésével kapcsolatos felelősség

2.7. A Szolgáltató a Szolgáltatás keretében arra vállal felelősséget, hogy:

 • a Honlap elérhetőségét biztosítsa
 • a Honlapon keresztül legjobb szakmai tudása szerinti tartalom szerinti Szolgáltatás legyen elérhető.


2.8. Szolgáltató nem vállal felelősséget:

 • a Felhasználó által tanúsított magatartásért
 • azért, ha a Szolgáltatás azért nem tudja elérni a kívánt célt, mert a Felhasználó nem gyakorolja a tanított technikákat, nem rendeltetésszerűen használja azokat vagy más okból nem találja őket hatékonynak
 • a Felhasználó által használt internet böngésző nem megfelelően működik
 • a Felhasználó internet-szolgáltatójának hibájából eredően nem tudja elérni a weboldalt
 • ha a Felhasználó a weboldalt nem rendeltetésének megfelelően használja
 • a Felhasználó előzetes elvárásainak való megfelelésért.

II. d) Termékek rendelése


2.9. A rendelés menete
A Videókurzus Fiataloknak megvásárlásához a Megrendelőnek érvényes élő e-mail címmel kell rendelkeznie. Az élő élő e-mail címen keresztül tudja a Szolgáltató eljuttatni a kifizetést követően a kurzus elérhetőségeit.
A fizetéskor a rendszer a megadott adatok alapján automatikusan létrehoz a Megrendelő számára egy fiókot, ahol a jelszavát kell beállítania. A megadott e-mail címmel és felhasználói névvel tud majd a későbbiekben belépni a tanulói fiókjába.Az élő élő e-mail címen keresztül tudjuk eljuttatni a kifizetést követően a kurzus elérhetőségeit.

2.10. A termék, szolgáltatás kiválasztása
A Megrendelőnek lehetősége van választani a videókurzusok közül. A Megrendelő a kiválasztott termékre kattintva megtekintheti annak bővebb ismertetőjét. Vásárlási szándéka esetén a megvásárolni kívánt terméket kell kiválasztani. A Videókurzus Fiataloknak választását követően, amennyiben a Felhasználó megveszi, a saját és bankkártya adatok kitöltése után érvényesíteni kell a vásárlást.
A Videókurzus Felvételizőknek választása esetén a “Kérem a videókurzust!” gomb megnyomásával a Megrendelő a webkurzus.hu/termek/meditacios-kurzus oldalára navigál át. Itt a Webkurzus oldalán feltüntetett ASZF és Adatkezelési tájékoztató érvényes, amelyet a Megrendelő itt talál: webkurzus.hu/aszf/

II. e) A megrendelés és a megrendelések feldolgozása

2.11. A Videókurzus Fiataloknak megvásárlása esetén a vételár megfizetését követően, az oldalon, saját regisztrált fiókba való belépés után az e-mail címre kapott adatokkal juthat hozzá a Megrendelő a termékhez.

2.12 A Videókurzus Fiataloknak megrendelésének feldolgozása a rendelés elküldésétől számított 48 órán belül megtörténik. Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a vásárlónak rendelése visszavonására elektronikus úton. A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor: info@csaladimeditacio.hu

II. f) Árak, fizetési lehetőség

2.13. Áraink a rendelés időpontjában érvényes listaárak, amelyeket az oldalunkon a termékek /szolgáltatások mellett találnak. Az árak bruttó árak, az ÁFÁ-t tartalmazzák. Amennyiben az oldalon hiba vagy hiányosság lép fel a termékeknél vagy az áraknál, fenntartja a Szlgáltató a jogot a korrekcióra. Ilyen esetben a hiba felismerése illetve módosítása után azonnal tájékoztatja Szolgáltató a Megrendelőt az új adatokról. A Megrendelő ezt követően még egyszer megerősítheti a megrendelést, vagy lehetőség van arra, hogy bármely fél elálljon a szerződéstől.
A tovább lépés erről a felületről csak az után lehetséges, ha a Megrendelő elfogadta az Adatkezelési tájékoztatót és ezen ÁSZF-et.

2.14. A következő fizetési lehetőség áll rendelkezésére a Megrendelő számára:
Stripe online fizetési szolgáltatással történő előre fizetés.
A megrendelés elküldésének folyamatában Megrendelő által kiválasztott, online fizetési szolgáltató szolgáltatásával történő előre fizetés.

Az online fizetési szolgáltatást a Stripe biztosítja. A szolgáltatás használata során a Megrendelő bankkártyával vagy Stripe számlával fizethet. Online bankkártyás fizető felület jelenik meg és az online fizetésre alkalmas bankkártyájának adatait megadva bankkártyájáról azonnal levonódik a vásárlás végösszege. Az online fizetés során a fizetéshez használt adatait, illetve a bankkártya adatait Felhasználó közvetlenül és kizárólag a Stripe Payments Europe Ltd., C/O A&L Goodbody, IFSC, North Wall Quay, Dublin 1., Ireland (Írország) részére adja meg, mivel a fizetés folyamatában átirányításra kerül a Stripe oldalára. A Stripe nem osztja meg az adatokat a Szolgáltatóval.
Az online fizetés további feltételeiről a fizetési szolgáltató szerződési feltételei rendelkeznek, melyeket megismerhet a https://stripe.com/legal/ssa#general-terms/ oldalon.

2.15. Visszaigazolás a megrendelésről
A Szolgáltató webáruház köteles az igénybe vevő megrendelésének megérkezését az igénybe Megrendelő felé elektronikus úton haladéktalanul visszaigazolni. A 2001. évi CVIII. törvény értelmében a megrendelés leadásakor a Megrendelő felé azonnal értesítést küld az eladó szoftvere a rendelés felvételének tényéről. Ez az értesítés nem minősül az eladó és a Megrendelő között létrejött szerződésnek! Csupán jelzi a Megrendelőnek, hogy rendelési igényét rendszerünk regisztrálta és továbbította az eladó illetékes munkatársa felé. Ez azt jelenti, hogy a Megrendelő a rendelés feladását követően egy automatikus e-mailt kap a rendelés beérkezéséről.
Amennyiben e visszaigazolás az igénybe vevő megrendelésének elküldésétől számított, a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül, de legkésőbb 48 órán belül a Megrendelő nem érkezik meg, jelezze felénk az elérhetőségeinken. Megrendelés és annak visszaigazolása akkor tekintendő a szolgáltatóhoz, illetve az Megrendelőhöz megérkezettnek, amikor az számára hozzáférhetővé válik. A fenti szabályoktól eltérhetnek a felek, ha ebben megállapodtak.

2.16. A vásárláshoz megadott adatok módosítása
Az adatbeviteli hibák javítására (pl. plusz termék kiválasztására, db szám módosítására, kiválasztott termék törlésére, az ár ellenőrzésére) a „Megrendelem” gomb megnyomása előtt van lehetőség.
A Megrendelő a megadott adatokat mind végig tudja javítani a „Megrendelem” gomb megnyomásáig. Amennyiben hibásan kerültek megadásra az adatok, és ennek ellenére a vásárlás véglegesítése megtörtént, az adatok a Szolgáltató felé elektronikus úton eljuttatott jelzéssel módosíthatóak. A Szolgáltatót a Felhasználó által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

II. g) A Felhasználói fiók

2.17. A Videókurzus Fiataloknak megrendelése során amennyiben a felhasználói fiók Felhasználó részére automatikusan létrehozásra kerül, mivel a megvásárolt kurzushoz tartozó tartalmak a felhasználói fiókba történő bejelentkezést követően válnak hozzáférhetővé a Felhasználó számára.

2.18. Szolgáltató az érvényes felhasználói fiókot is törölheti a következményekért való felelőssége nélkül, amennyiben a törölt Felhasználó rosszhiszeműen használta fel a webhelyet, vagy más módon megszegte a jelen szerződési feltételeket.
A felhasználói fiók fenti okokból történő, Szolgáltató általi törlése esetén a felhasználói fiók törlését követően a Felhasználó nem fér hozzá a megvásárolt kurzushoz tartozó tartalmakhoz, mivel azok hozzáférésének feltétele a felhasználói fiók megléte, ugyanakkor a megrendelést követően a hozzáférés biztosításával Szolgáltató részéről teljesítettnek számítanak ezek az ügyletek is. Ha a Felhasználó törlés okát jelentő magatartása kárt okozott Szolgáltatónak, utóbbi jogosult visszatartani a kár összegét a visszafizetés összegéből. Amennyiben Szolgáltató már részben teljesített, a fenti okból történő fiókmegszüntetés esetén nem köteles visszafizetni a Felhasználó befizetését, a teljesítésének arányától függetlenül.

2.19. Felhasználó a felhasználói fiókjának törlését bármikor kezdeményezheti a Szolgáltatónak küldött e-mail üzenettel, melyet Szolgáltató késedelem nélkül – de legfeljebb 14 napon belül – végrehajt.

2.20. A felhasználói fiók törlését teheti szükségessé Felhasználó felhasználói fiókjában kezelt személyes adatainak törlését eredményező, vagy ilyen célú felhasználását megtiltó összes adatkezeléssel kapcsolatos kérelme. Ezekről Felhasználó bővebben az adatkezelési tájékoztatóban olvashat.

2.21. Tekintettel arra, hogy a megrendelés teljesítéséhez, illetve a videókurzushoz tartozó tartalmakhoz történő hozzáféréshez felhasználói fiók megléte szükséges, így a Felhasználó a fentiek szerinti kérelmeire történő törlés esetén a korábban megrendelt, illetve megvásárolt videókurzushoz tartozó tartalomhoz való hozzáférését elveszíti.

2.22. A Felhasználó felhasználói fiók törlésére vonatkozó kérelme esetén a Szolgáltató tájékoztató üzenet küld a Felhasználó e-mail címére arról, hogy digitális tartalmak hozzáférésének feltétele a felhasználói fiók megléte, ezért a Felhasználó kérelme a szerződés rendes felmondásának minősül.
Amennyiben a Felhasználó ennek ellenére kéri a felhasználói fiókjának törlését, a videókurzushoz való hozzáférés biztosításától számított legfeljebb 30 napon belüli törlési igénye esetén a Szolgáltató visszafizeti a kurzuscsomag vételárát. Amennyiben a Felhasználó ezen időszakon túl kéri felhasználói fiókjának törlését, a Szolgáltató nem köteles visszatéríteni a Felhasználó által a videókurzusért fizetett összeget.

III. A videókurzusra vonatkozó további rendelkezések

3.1. A Felhasználó a megvásárolt videókurzushoz tartozó online megtekinthető tartalmakat kizárólag a felhasználói fiókjába történő belépést követően tudja megtekinteni.

3.2 A kurzushoz tartozó online lejátszható tartalmakhoz való hozzáférést, illetve utóbbiak letöltésének lehetőségét a weboldal üzemeltetésének ideje alatt, de legalább az azokhoz való hozzáférés biztosításától számított 6 hónapig biztosítja a Szolgáltató.

3.3 A tartalmak megtekintéséhez, olvashatóságához nincs szükség speciális szoftverre, az általánosságban bárki számára elérhető – akár ingyenes – szoftverekkel meg lehet nyitni azokat. A videótartalmak online lejátszására az általánosságban elérhető közismert internetes böngészők és az azokhoz ingyenesen is hozzáférhető kiegészítők alkalmasak.

3.4 Szolgáltató kódot vagy más technikai megoldást nem alkalmaz a megvásárolt tartalmak olvashatóságának, megtekintésének korlátozásához.

3.5 A videókurzushoz tartozó online megtekinthető tartalom ideiglenes hozzáférhetetlensége esetén a Szolgáltató a tőle elvárható legrövidebb idő alatt biztosítja a Felhasználó részére a tartalomhoz való újbóli hozzáférést.

3.6 Felhasználó a vásárlással a tartalmak alábbiak szerinti felhasználására szerez jogosultságot:

3.7 A felhasználói fiókot kizárólag a hozzáférést vásárló személy használhatja, egyszerre legfeljebb 2 különböző eszközről.

3.8 A jelen Általános Szerződési Feltételekben foglaltak Felhasználó általi megszegése a felhasználói fiókjának törlésével, így a megvásárolt videókurzushoz való hozzáférésének megszűnésével járhat.

IV. AZ ELÁLLÁS JOGA

4.1. A Videókurzus Fiataloknak megrendelésének feldolgozása a rendelés elküldésétől számított 48 órán belül megtörténik. Az eladó a rendelés teljesítésének megkezdéséig megadja a lehetőséget a Megrendelőnek rendelése visszavonására elektronikus úton. A megrendelés utólagos módosítására csak írásos formában, e-mailben kerülhet sor: info@csaladimeditacio.hu e-mail címen.

4.2. A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet szabályozása értelmében a Megrendelő a megrendelt termék (online kurzus) megvételétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállhat a szerződéstől. Ebben az esetben megszűnik a hozzáférése az előzőleg megvásárolt online kurzushoz.
A Szolgáltatástól, azaz a Videókurzus Fiataloknak terméktől való elállás esetén Felhasználónak figyelembe kell vennie, hogy a Szolgáltató csak a Szolgáltatás azon díját köteles visszatéríteni, amit a Felhasználó még nem vett igénybe. A felhasználást a Szolgáltató minden esetben egyedileg állapítja meg, de a szolgáltatás díjának maximum 50%-a, mert a szolgáltatás fele része (az oktatófilmek megnézése által) már az első bejelentkezést követően teljesül.
A visszatérítés során a Szolgáltató bankszámlára utal, amihez szükséges, hogy a Felhasználó megadja az ehhez nélkülözhetetlen banki adatait.
Amennyiben a Megrendelő élni szeretne elállási jogával, annak jelzését megteheti az alábbi email címen írásban: info@csaladimeditacio.hu Írásban történő elállás esetén azt határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Felhasználó az erre irányuló nyilatkozatát 14 naptári napon belül (akár a 14. naptári napon) elküldi a Szolgáltatónak.
Az elállási jog gyakorlására vonatkozó 17/1999. Kormányrendelet szövegét letöltheti a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság honlapjáról.

V. ​​JÓTÁLLÁS

Szolgáltató nem forgalmaz jogszabály által elrendelt kötelező jótállás alá eső termékeket.

VI. PANASZKEZELÉS

A panaszügyintézés történhet az alábbi email-címen: info@csaladimeditacio.hu
A panaszok megválaszolását és lehetőség szerinti orvoslását a Szolgáltató igyekszik a lehető leggyorsabban megtenni, de legkésőbb 14 napon belül.

VII. SZOLGÁLTATÁSI JOGVISZONY

7.1 A Szolgáltató és Megrendelő között a jogviszony a megrendelés a Szolgáltató általi írásos visszaigazolásával jön létre (e-mail üzenet), amely tartalmazza a termékkel kapcsolatos információkat és fizetési adatokat.

7.2 A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony megszűnhet:
bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel) felek közös megegyezésével; felmondással.
A Felek közös megegyezéssel ezen jogviszonyt bármikor megszüntethetik.

7.3. A Szolgáltató jogai és kötelezettségei

7.3.1. A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, mindazon esetekben, amikor a gazdasági, vagy szolgáltatási feltételeiben változás áll be, vagy a szerződés szövegében található szövegi környezet (helyesírás, elgépelés, ellentmondás stb.) ezt megköveteli. A szerződés módosításáról mindazokat köteles értesíteni, akiket aktuálisan érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a közzétételkor megjelölt időpontban lép hatályba.

7.3.2. A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a termékek listaáraiból. A weboldalon időtartam nélkül megjelenített esetleges akciók határozatlan ideig, vagy visszavonásig érvényesek.
Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy bizonyos kedvezményeket csak az általa meghatározott ügyfeleknek vagy ügyfélcsoportoknak biztosítson, és ezen kedvezményekről nem köteles a honlapján felvilágosítást nyújtani.
A különböző kuponos vagy vásárlási jegyre jogosító kedvezmények egyszeri bruttó összegű kedvezményt, %-ban meghatározó kedvezményt, vagy levásárolhatóságot biztosítanak. Más akciókkal nem összevonhatóak, készpénzre nem válthatóak. Ha a kedvezményre jogosító jegyek értéke meghaladja a rajta vásárolni kívánt termék vagy szolgáltatás bruttó vételárát, úgy a különbözettől a Megrendelő elesik, a Szolgáltatónak nem áll módjában visszaadni ebben az esetben.

7.3.3. A Szolgáltató fenntartja magának a jogokat, hogy a mindenkori szolgáltatási díjakat, árakat maga határozza meg, kérjük az aktuális árakról és díjakról mindig tájékozódjon a honlapon. Minden szolgáltatásra a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.


7.4. A szolgáltatás igénybevétele

7.4.1. A Felhasználó a Honlapot kizárólag a saját kockázatára használhatja és elfogadja, hogy Szolgáltató nem vállal felelősséget a használat során felmerülő vagyoni és nem vagyoni károkért a szándékosan okozott, továbbá az emberi életet, testi épséget vagy egészséget megkárosító szerződésszegésért való felelősségén túlmenően.
A Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy a Honlap használata során harmadik személyek jogait vagy a jogszabályokat se közvetlenül, se közvetett módon ne sértse. A Felhasználó teljes mértékben és kizárólagosan felelős saját magatartásáért. A Szolgáltatás oldalai olyan kapcsolódási pontokat (linkeket) tartalmazhatnak, amelyek más
szolgáltatók oldalaira vezetnek. E szolgáltatók adatvédelmi gyakorlatáért és más tevékenységéért Szolgáltató nem vállal felelősséget.

7.4.2. A Szolgáltatás egészére Szolgáltatót szerzői jogi védelem illeti meg, Felhasználó a Szolgáltatás igénybevétele során:

 • időben a megvásárolt szolgáltatási időszakra terjedő,
 • földrajzilag korlátlan,
 • kizárólag a Szolgáltatás használatára vonatkozó felhasználási jogot szerez.

A felhasználási jog nem terjed ki különösen a Szolgáltatás, illetve az azon keresztül elérhető tartalmak átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére bármely más módon, kereskedelmi forgalomba hozására.

7.5. A Megrendelő jogai és kötelezettségei
A Megrendelő a befizetett videókurzust jogosult részt venni. A Megrendelő jogosult a kurzusban megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására.

VIII. JOGLEMONDÁS

A Résztvevő vagy Megrendelő lemond azon jogáról, hogy a termékek vagy a szolgáltatás használatából eredő vélt vagy valós kárért beperelheti a Szolgáltatót, vagy bármilyen más módon kártérítést kérne.
A Megrendelő lemond azon jogáról, hogy beperelheti a Szolgáltatót, ha a szolgáltatás során vagy a termékek használata során a Megrendelő megsérül, bármilyen testi baj, kár, stb. éri. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy ez az ő felelőssége.

IX. A KURZUSOK SZERZŐINEK JOGAI

9.1 A Felhasználó kötelezettséget vállal arra, hogy a videókurzusokban és a honlapon kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel. Az információk a Családi Meditáció és az Élet-Fordítók ev., Forgács Eszter és Herczegh Tímea valamint más, az ÁSZF-ben meg nem nevezett személyek tulajdonjogát képzik, ezen szellemi termékek felhasználása minden esetben a szerzők kizárólagos és írásos hozzájárulásával engedélyezett.

9.2 A felhasználási jog nem terjed ki különösen a Szolgáltatás, illetve az azon keresztül elérhető tartalmak átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére bármely más módon, kereskedelmi forgalomba hozására.
Az események és a hozzájuk tartozó weboldal, Facebook oldal teljes tartalma elektronikus vagy nyomtatott formában való utánközlése csak Herczegh Tímea és Forgács Eszter engedélyével lehetséges.
A Honlap egésze, annak grafikus elemei, szövege és technikai megoldásai és a Szolgáltatás elemei szerzői jogi védelem vagy más szellemi alkotáshoz fűződő jog védelme alatt állnak. A Szolgáltató a feljogosított felhasználója a Honlapon, valamint a Honlapon keresztül elérhető szolgáltatások nyújtása során megjelenített valamennyi tartalomnak: bármely szerzői műnek, illetve más szellemi alkotásnak (ideértve többek közt valamennyi grafikát és egyéb anyagokat, a Honlap felületének elrendezését, szerkesztését, a használt szoftveres és egyéb megoldásokat, megvalósítást).
A Honlap tartalmának, valamint egyes részeinek fizikai vagy más adathordozóra mentése vagy kinyomtatása a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulása esetén engedélyezett.
A jelen ÁSZF-ben kifejezetten meghatározott jogokon túlmenően a jelentkezés, a Honlap használata, illetve az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Felhasználónak a Honlapon szereplő bármely kereskedelmi névnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására. A Honlap rendeltetésszerű használatával járó megjelenítésen túl e szellemi alkotások a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül semmilyen egyéb formában nem használhatók fel vagy hasznosíthatók. A Szolgáltató fenntartja minden jogát Szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a http://www.csaladimeditacio.eu, www.csaladimeditacio.hu és a www.csaladimeditacio.com és a www.familymeditation.com domain nevekre, az ezekhez tartozó aldomainekre, a Szolgáltató által foglalt minden más domainnévre, annak aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul, kivéve, ha erre a Szolgáltató külön engedélyt ad.
Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

X. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

10.1. Vis major esetek
Amennyiben háború, lázadás, terrorcselekmény, vírushelyzet vagy annak fenyegetése, baleset, tűz, blokád, árvíz, földrengés, természeti katasztrófa, súlyos vihar, súlyos energiaellátási zavar, súlyos közlekezdési zavar/akadályozás, járvány, hatósági rendelkezés, vagy más olyan előre nem látható és elháríthatatlan akadály következményeképpen, amely a Résztvevő, illetőleg a Szervező hatókörén kívül esik, valamelyikük nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen vis major rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott online vagy személyes foglalkozásokra mind az egyéb megvásárolható termékekre.

10.2 A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen ÁSZF-től a Megrendelő, Felhasználó javára eltérjen.

XI. ALKALMAZANDÓ JOG

Jelen szerződési feltételekben nem rendezett kérdések tekintetében a következő jogszabályok rendelkezési irányadók:
– AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2018/302 RENDELETE (2018. február 28.) a belső piacon belül a vevő állampolgársága, lakóhelye vagy letelepedési helye alapján történő indokolatlan területi alapú tartalomkorlátozással és a megkülönböztetés egyéb formáival szembeni fellépésről, valamint a 2006/2004/EK és az (EU) 2017/2394 rendelet, továbbá a 2009/22/EK irányelv módosításáról,
– a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény,
– a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény,
– a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény,
– a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény,
– a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet,
– a fogyasztó és vállalkozás közötti, az áruk adásvételére, valamint a digitális tartalom szolgáltatására és digitális szolgáltatások nyújtására irányuló szerződések részletes szabályairól szóló 373/2021. (VI. 30.) Korm. rendelet,
– a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény és
– az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény.

Budapest, 2023. december 5.